Sinodiniu keliu keliaukime drauge!

Pradedame Sinodinį kelią, į kurį popiežius Pranciškus kviečia leistis kiekvieną pakrikštytąjį. Junkitės ir dalyvaukite ir Jūs, kartu su Ramintojos bendruomene. Mums visiems tai bus nauja patirtis. Sinodas – išvertus šį žodį iš graikų kalbos – „kelionė kartu“, apmąstant tolesnį Bažnyčios…

Kviečiame į Post ALFA užsiėmimus

Post ALFA Ramintojoje – tai susitikimų ciklas, norintiems augti tikėjime bei giliau pažinti krikščionybės tiesas. Rengiame jį visų pirma tiems, kas šiais ar ankstesniais metais baigė ALFA kursą, bet taip pat ir visiems kitiems. Laikas ir vieta Vyks sausio–gegužės ketvirtadieniais,…

Vakaras „Trys žvilgsniai į Mariją Ramintoją“

Sausio 17 d. sielovadininkė Gintautė Kazlauskienė surengė vakarą apie Švč. Mergelę Mariją Ramintoją.   Mergelės misiją viešnia apžvelgė trimis aspektais: kvietimu į vidinę tylą, paguoda ir kančių palengvinimu, remdamasi Šventuoju Raštu, Bažnyčios tradicija, liturgija bei šventųjų patirtimi. Vakaro metu giedojo Aušrinė Aurelija…

Kuriasi vaikų šlovinimo choras

Advento laiku Ramintojoje užgimė vaikų šlovinimo chorelis. Visą gruodį repetavę, pirmąjį kartą mažieji giedojo Šv. Mišiose antrąją Šv. Kalėdų dieną. Antrasis pasirodymas vyko 9-ąją, sekmadienį, Pirmąjai Komunijai besiruošiančių Vaikų Šv. Mišiose. Chorelis dar be pavadinimo, be pastovis repeticijų vietos, bet…