Ramintojos projektai

Projektai:

  • Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis
  • Tautų kiemas

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

Laikas – 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektą įgyvendina – Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis

Projekto partneriai:

  • VšĮ „Ramintoja“, tradicinė religinė bendruomenė,
  • Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“,
  • VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“,
  • VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“,
  • nevyriausybinė organizacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“,
  • Asociacija „Vyrų krizių centras“.

Ko siekiame?

Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti
kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir
išnaudojimo aukoms ir nukentėjusiems bei galėjusiems jomis tapti, modelį, kurti bei
įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis
formomis bei kitoms aukoms.

Projekto tikslas bus pasiektas:

 Teikiant kompleksinę socialinę pagalbą tikslinės grupės asmenims;
 Taikant į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir
paslaugų teikimo metodikas bei praktikas;
 Vykdant prevenciją ir visuomenės švietimą, kuriant ir diegiant inovatyvius pagalbos
prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms metodus ir prevencijos praktikas;
 Šalies mastu koordinuojant ekonomišką, efektyvų ir veiksmingą paslaugų teikimą
tikslinės grupės asmenims;
 Didinant projekto partnerių paslaugų teikimo kompetencijas, keliant projekte
dalyvaujančių darbuotojų kvalifikaciją perimant gerąją užsienio patirtį ir keičiantis
žiniomis bei paslaugų teikimo praktikomis.
Projekto metinis biudžetas – 300 000 Eur.
Projektą finansuoja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiau informacijos Facebook paskyroje

Tautų kiemas

Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su VšĮ Ramintoja atveria intelektualių diskusijų erdvę TAUTŲ KIEMAS.
Cortile dei Gentili (it.) – Popiežiškosios kultūros tarybos inicijuotas formatas, skatinantis dialogą ir bendrystę tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų.

TAUTŲ KIEMO erdvėje susitinka įvairių kultūrų, religijų, mokslo sričių ekspertai ir kalbėsis apie aktualius socialinius reiškinius ir tendencijas šiuolaikinio itin greitai, net radikaliai kintančio pasaulio ir visuomenės kontekste.

TAUTŲ KIEMOS vaizdo įrašus rasite: