Sinodiniu keliu keliaukime drauge!

Pradedame Sinodinį kelią, į kurį popiežius Pranciškus kviečia leistis kiekvieną pakrikštytąjį. Junkitės ir dalyvaukite ir Jūs, kartu su Ramintojos bendruomene. Mums visiems tai bus nauja patirtis.

Sinodas – išvertus šį žodį iš graikų kalbos – „kelionė kartu“, apmąstant tolesnį Bažnyčios kelią, išklausant kiekvieną jos narį, ieškant atsakymų, kur ir su kuo mes einame, ko iš šios kelionės tikimės. Sinodo tikslas – ne mokymas ar žinių suteikimas. Tai įsiklausymas ir atpažinimas, ką Viešpats mums sako, kur veda šiandien, dalyvavimas Bažnyčios augime ir atsinaujinime.

Kaip keliausime?

Susitikimai vyks 1 kartą per mėnesį, pirmajį šeštadienį, nuo 16 val. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios erdvėse, Savičiaus g. 15, Vilniuje.

Pirmieji susitikimai „Kas man yra bažnyčia“ ir „Klausytis ir kalbėti“ vyko sausio 8 d. ir vasario 5 d.; trečiasis „Šventimas“ vyks balandžio 2 d.

Jo metu kalbėsimės apie tai, kaip švenčiame savo tikėjimą.

• Kaip aš išgyvenu liturgiją? Ar tai nėra tapę rutina? Kas padėtų geriau išgirsti homiliją ar jai pasiruošti?

• Kiek dalyvavimas liturgijoje daro įtaką šventei mano širdyje ir namuose?

• Kas man gali padėti išgyventi gyvą ryšį su Kristumi per Sakramentus?

Susitikimų metu, išgirsime trumpą temos pristatymą, taip pat klausimus apmąstymui; su šiais klausimais pabūsime Viešpaties akivaizdoje – Švč. Sakramento Adoracijoje; savo mintimis pasidalinsime diskusijų grupelėse; vėliau visas įžvalgas sunešime į vieną, bendrą, baigiamąjį ratą. Po visko – pasibuvimas, šilti pokalbiai prie arbatos.

Daugiau apie Sinodinį kelią

2021 m. spalio 10 dieną Popiežiaus iniciatyva Romoje buvo pradėtas vadinamasis Sinodinis kelias, kurio esmė – išplėsti sinodiškumo, visos Dievo Tautos, visų pakrikštytųjų ėjimo kartu sąmoningumą ir praktiką visoje Katalikų Bažnyčioje. Keliaudama drauge ir apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali jai padėti gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai.

Tai bene pirmas kartas Bažnyčios istorijoje, kai visi krikščionys yra kviečiami kalbėti svarbiais tikėjimo klausimais, kalbėtis apie viziją Dievo Bažnyčiai, apie klaidas ir skaudulius, teikti savo pasiūlymus. Sinodo tikslas – išgirsti Šventosios Dvasios balsą, klausantis vienas kito.

Registracija naujiems nariams.