Alfa

Evangelizacijos kursas pradedantiesiems. Tai galimybė kalbėtis apie didžiuosius klausimus – gyvenimą, mirtį ir prasmę. Kursas skirtas visiems – tikintiems ir netikintiems, jauniems ir pagyvenusiems, norintiems geriau pažinti krikščionybę ir jos tiesas.

12 susitikimų, kuriuose

  • PRANEŠIMAI ir DISKUSIJOS neformalioje aplinkoje
  • PAŽINTIS su pamatinėmis krikščionybės vertybėmis
  • ATSAKYMŲ PAIEŠKOS  į svarbiausius tikėjimo klausimus

Vyksta kasmet, rugsėjo–gruodžio ir sausio–balandžio mėnesiais

Ketvirtadienio vakarais – 19.00–21.30 val., 12 susitikimų. Neatsiejama ALFA kurso dalis – viduryje kurso rengiamas  Šventosios Dvasios Savaitgalis (Išvažiuojamasis, nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų,  su nakvyne)

2024 m.

  • Artimiausias ALFA kursas prasideda 2024 m. rugsėjo 26 d., baigiasi gruodžio 12 d.
  • Registracijos anketa ~ https://bit.ly/Ramintoja-ALFA-2024-ruduo
  • ALFA savaitgalis planuojamas lapkričio 8-10 dienomis.
  • Kitas kursas prasidės – 2025 metų vasarį.

Kontaktai  pasiteiravimui

Liudijimas apie Alfa kurso vaisius Ramintojos bažnyčioje – visam pasauliui!

Šis filmas nuo 2022 m. gruodžio 16 d.  prieinamas visiems visame pasaulyje, nes atsiras viso pasaulio Alfa kursų internetiniuose puslapiuose. Jis jau išverstas ne tik į anglų kalbą, bet ir į portugalų bei kitas kalbas.

„Bendruomenė subrendo santykyje su Kristumi ir tarnyste kitiems žmonėms. […] Tai yra Alfa kurso vaisius.” (kun. Algirdas Toliatas)

Žiūrėkime ir dalinkimės Alfa žinia, kuri yra Kristaus žinia! 

Laida apie ALFA kursą 2023-09-12

 Marijos radijas, 2023-09-12 / Laida AKTUALIJOS

Apie „Alfa“ kursą Ramintojos bažnyčioje, kalbasi Žaneta iš Vilniaus Ramintojos bažnyčios ir kun. Algirdas Toliatas.

🫶 „Kiekvienas žmogus yra Dievo širdyje, tiktai ne visi tą žino.ALFA kursas – susitikimo su Kristumi vieta, širdis ir gyvenimus perkeičianti Dievo patirtis. Tačiau tai tik tikėjimo kelionės pradžia, pirmoji „A” (alfa) raidė, pasitinkanti žmogų ten, kur jis yra ir patraukianti į santykį su Kristumi”, – pasakoja Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios kunigas Algirdas ir Ramintojos ALFA kurso koordinatorė Žaneta.

🔸 Apie tai, koks yra gero ALFA kurso receptas;
🔸 Ir ko (ne)daryti, kad ALFA kursas būtų vaisingas malone,pašnekovai dalinasi Marijos radijo AKTUALIJŲ laidoje (2023-09-12).

Laida apie ALFA kursą 2022-11-08

Marijos radijas, 2022-11-08 / Laida AKTUALIJOS

Kas ta ALFA? Kodėl verta šį kursą rengti ir jame dalyvauti?
Apie tai lapkričio 8 dieną Marijos radijo laidoje AKTUALIJOS diskutavo kunigas Algirdas Toliatas, ALFA kurso koordinatorė Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Žaneta Poškuvienė, Alfa Kurso Centras Lietuvoje vadovė sesuo Celina Galinytė OSB ir šio Centro valdybos narė Kristina Trinkūnaitė.

ALFA kursas – tai praktinė Kristaus ir Šventosios Dvasios patirtis; vienas veiksmingiausių įrankių dalintis Gerąja Naujiena, eiti į gelmę, pasakoja kunigas Algirdas.

Tai mokinystės kelionė, kurią pradėjus, Šventoji Dvasia uždega dalyvių širdis, dalinasi Žaneta. Sveikai parapijai reikalinga derlinga žemė ir gera sėkla – tik tada sulauksime puikių vaisių.

ALFA padeda atrasti ne tik Dievą, bet ir Bažnyčią, kaip bendruomenę, – pažymi sesuo Celina.

Pradėti ir padėti organizuoti ALFA , teisingai susidėlioti akcentus, išlaikyti kokybę bendruomenėms padėti gali ALFA kurso Lietuvoje centras, – pasakoja Kristina Trinkūnaitė.

Alfa kursai davė ir „drėbtelėjo“. Gavau, ko mažiausiai tikėjausi ar visai nesitikėjau. Tas vidinis perversmas kuris įvyko – nežinau nei kur, nei kaip – tiesiog jauti širdimi ir negali nusakyti žodžiais. Ačiū visai ALFA KOMANDAI

Raminta

Apžvelgus šių metų įvykius suprantu, kad Alfa kursas – tai geriausia, kas šiemet yra įvykę. Ačiū, visiems, kad buvote, esate, būsite…Linkiu visiems Dievo vedimo ir augimo, kartu su kūdikėliu Jėzumi

Jūratė

Alfa kurso dėka pradėjau savo krikščionišką dvasinę kelionę, patyriau Šventosios dvasios prisilietimą, Dievo artumą, pamačiau kitomis akimis Bažnyčią, patyriau, išjaučiau, kas yra šv. Mišios, išpažintis, komunija, malda.

Inga

Alfa kurso dėka naujai pažinau katalikiškąją tradiciją. Jaučiu kaip pradėjau keistis. Galbūt galiu net pasakyti, kad patyriau širdies perkeitimą. Susitaikiau su savo praeitimi, Jaučiu daugiau dėkingumo ir ramybės kasdienybėje, daugiau pasitikėjimo ateitimi. Širdyje atsirado troškimas skirti laiko kasdieniniai maldai, dalyvauti sekmadienio mišiose bažnyčioje, pradėti dalyvauti savanoriškoje veikloje.

Vaida

Susisiekite su mumis

Parašykite mums! Stengsimės atsakyti į Jūsų klausimus.

Don't forget to set alt text.