Kategorijos

Kviečiame į Post ALFA užsiėmimus

Post ALFA Ramintojoje – tai susitikimų ciklas, norintiems augti tikėjime bei giliau pažinti krikščionybės tiesas. Rengiame jį visų pirma tiems, kas šiais ar ankstesniais metais baigė ALFA kursą, bet taip pat ir visiems kitiems. Laikas ir vieta Vyks sausio–gegužės ketvirtadieniais,…

Vakaras „Trys žvilgsniai į Mariją Ramintoją“

Sausio 17 d. sielovadininkė Gintautė Kazlauskienė surengė vakarą apie Švč. Mergelę Mariją Ramintoją.   Mergelės misiją viešnia apžvelgė trimis aspektais: kvietimu į vidinę tylą, paguoda ir kančių palengvinimu, remdamasi Šventuoju Raštu, Bažnyčios tradicija, liturgija bei šventųjų patirtimi. Vakaro metu giedojo Aušrinė Aurelija…