Maldos grupės

Lectio divina / Dieviškasis skaitymas

Lectio divina pirmadieniais
(su Laura)

Maldos laikas
Pirmadieniais, 19:30-20.30 val. / nuo sausio 23 d. iki gegužės 22 d.
Visus galinčius kviečiame atvykti į Šv. Mišias (nuo 18.00 val.) ir Adoraciją (nuo 19.00 val..)

Vieta: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia, Savičiaus g. 15, Vilnius

Programa:

  • Pirmi du kartai skirti susipažinimui su Lectio divina ir jūsų apsisprendimui keliauti drauge iki gegužės 22 d.
  • Nuo Vasario 6 d. grupės sudėtis bus nekintanti. Svarbu pajausti bendrystę ir pasitikėjimą tarp drauge besimeldžiančių brolių ir seserų.
  • Melsimės pagal S. Fausti knygą, skirtą Lectio divina maldai.
  • Maldos savaitgalis: Gegužės 26 d. 19.00 val. (penktadienis) – 28 d. 13.00 val. (sekmadienis)
    Vieta: Dievo apvaizdos seserų vienuolynas, Vilniaus g. 55, Utena

Kontaktai: Laura Kairienė, lauronija@gmail.com, +370 616 39 308

Lectio divina antradieniais
(su s. Onute)

Maldos laikas
Antradieniais, 20:00-21.00 val.

Nuotoliniu būdu, ZOOM platformoje.

Meldžiamės pagal s. Onutės parinktas temines Evangelijos ištraukas ir jos parengtas meditacijas

Kontaktai pasiteiravimui ir registracijai ginte.ridzvanaviciene@gmail.com

Lectio divina trečiadieniais
(su Rūta)

Maldos laikas
Trečiadieniais, 20:00-21.00 val.

Nuotoliniu būdu, ZOOM platformoje.

Skaitome ketvirtadienio Evangelijos skaitinį.

Šiuo metu prie grupelės dar gali prisijungti 2-3 žmonės.

Kontaktai pasiteiravimui ir registracijai ruta.daciulyte@gmail.com

Apie Lectio divina

Lectio divina – pamaldaus Biblinio skaitymo metodas 

Tai vienas seniausių maldos būdų. Bažnyčia jį priėmė iš žydų, o labiausiai išpopuliarino Jėzuitai. Šio būdo pagrindas – tikėjimas, kad Dievas yra vedantysis. Mūsų pirmasis pašaukimas – klausyti Dievo nes Jis mums kalba.

Susitikimų metu melsimės skaitydami Šv. Morkaus evangeliją. Vedantysis žmogus paaiškins ištraukos kontekstą, esminius simbolius, pagelbės protu suvokti informaciją tam, kad po to kiekvienas jūsų galėtumėte apmąstyti, melstis ir kontempliuoti.

Maldos grupės dalyviai dalinsis savo įžvalgomis po visų keturių Lectio divina žingsnių, tačiau nebus diskutuojama: kiekvienam Dievo žodis kalba skirtingai ir nėra vienos tiesos, kurią turime suprasti. Tai asmeninė ir grupinė Dievo žodžio pažinimo patirtis.

  1. Lectio (lot. Lectio – skaitymas)
  2. Meditatio (lot. Meditatio – apmąstymas)
  3. Oratio (lot. Oratio – malda)
  4. Contemplatio (lot. Contemplatio – kontempliacija)

2005 m. Benediktas XVI, kreipdamasis į Biblijos federacijos konferencijos dalyvius Vatikane paragino prisiminti seną lection divina tradiciją: uolus Šventojo Rašto skaitymas su malda užmezga artimą pokalbį, per kurį skaitantis žmogus girdi Dievą ir maldoje Jam atsako pasitikinčiai atverdamas širdį.

Susisiekite su mumis

Parašykite mums! Stengsimės atsakyti į Jūsų klausimus.

Don't forget to set alt text.