Katalikų parapijų konferencija 2024

Atsinaujinti Jėzaus misijoje Dievo malone ir Šventosios Dvasios galia – Katalikų parapijų konferencija 2024

Birželio 12-14 d. Harrogate vyko Katalikų parapijų konferencija, kurio vizija – “išsiųsti mokinius, įgalinti lyderius ir pradėti mūsų tautų transformaciją”. Jos metu vyko diskusijos ir seminarai misijos, vizijos, pripildymo Šventąja Dvasia ir bendruomenės kūrimo temomis. Konferencijoje dalyvavo ir arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Ramintojos bažnyčios Misijos komanda, taip pat Londono lietuvių grupė iš Šv. Kazimiero parapijos.

Grįžęs į Lietuvą, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dalinosi: “Konferencija buvo nuostabi atgaiva, įkvėpusi viltį darbuotis dėl parapijų bendruomenių atnaujinimo. Ši iniciatyva jau yra išbandyta ir duoda puikių vaisių Jėzaus mokinių ugdyme! Ačiū organizatoriams už padovanotą galimybę patirti Dievo veikimo šiandienos pasaulyje vaisius.”

“Nuostabūs pranešimai ir įkvepiantys parapijų liudijimai! Vis dėlto pats geriausias laikas buvo pertraukų metu, tuomet galėjome dalintis vieni su kitais Šventosios Dvasios vaisiais mūsų gyvenimuose ir bendruomenėse. Tai buvo Malonės laikas ir bendrystės dovana mums visiems”, – apie savo patirtus įspūdžius pasakojo ir kun. Algirdas Toliatas.

Nauja viltis – naujas gyvenimas

Jamesas Mallonas – Dartmuto (Naujoji Škotija) Gvadalupės Dievo Motinos parapijos kunigas. Jis taip pat yra Dieviškojo atnaujinimo tarnystės (Divine Renovation Ministry) įkūrėjas ir bestselerio “Dieviškasis atnaujinimas: nuo palaikymo prie misijos” (“Divine Renovation: from maintenance to mission”) autorius. Ši knyga tapo kelrodžiu parapijoms, siekiančioms puoselėti gyvybingas ir dinamiškas bendruomenes, kurių centre – evangelizacija ir misionieriška mokinystė.

J. Mallonas įsitikinęs, jog kunigai – svarbiausi parapijų transformacijos ir pasauliečių įgalinimo išpildyti savo krikšto pašaukimą įrankiai. Jei kunigas nepalaiko, atsinaujinimas niekada neįvyks. Taip pat tam, kad virsmas įvyktų, kunigas turi būti ne tik palaikantis, bet ir ir nuolankus. Tai pavyksta tik tada, jei visus vienija ta pati viziją ir kuriama sveika bendruomenės kultūra.

Kunigas taip pat papasakojo ir apie Dieviškojo atnaujinimo tarnystės ištakas bei įkvėpimą rašyti knygą, kviečiančią pereiti nuo parapijos gyvybės palaikymo prie misijos vykdymo: “Mačiau, kaip daugelis mano brolių kunigų buvo tiesiog sugniuždyti. Tas vaizdas, kai gyvybingi ir užsidegę vaikinai tampa tik savo pačių kiautais, sudaužė man širdį”, – sakė jis.

Apibūdindamas Dieviškojo atnaujinimo požiūrį kaip “teologiškai konservatyvų ir metodologiškai liberalų”, J. Mallonas įsitikinęs, kad naudojami modeliai ir misijos vykdymo būdai turi keistis, nors mes ir stipriai laikomės įsikibę to, ką darome.
Dėl jo knygos įtakos nuo 2016 m. beveik 1 000 kunigų iš 39 šalių pasinaudojo devyniomis kalbomis teikiamomis Dieviškojo atnaujinimo konsultacijomis, o daugiau kaip 5 000 parapijų iš 95 šalių dalyvavo renginiuose ir pasinaudojo kitais ištekliais. Ši tarnystė išsilaiko rėmėjų iš viso pasaulio dėka, kurie užtikrina, kad parapijos galėtų nemokamai naudotis palydėjimo paslaugomis.

Dieviškojo atnaujinimo tarnystės tikslas – iki 2033 m., t. y. Didžiojo Jėzaus paliepimo 2000-ųjų metinių, pasiekti Bažnyčios atsinaujinimo lūžio tašką ir palydėti 33 000 į misiją orientuotų parapijų.

Kun. J. Mallonas dalinosi, kad ketvirtadienį apie 140 konferencijoje buvusių kunigų rengėsi Mišioms. Tiesą sakant, jie taip ilgai užtruko, kol įžengė į salę, kad šlovinimo grupė turėjo pakartoti įžangos himną “Amazing Grace”. “Kai matau tiek Mišiose dalyvaujančių kunigų, kurių širdyse gimsta svajonė, kurie užsidega ir pasakoja, kaip visa tai pakeitė jų gyvenimus, – jaučiu didžiulį džiaugsmą,” – sakė jis.

Susirinkusios visuotinės Bažnyčios jausmas

Dr. Hannah Vaughan-Spruce, Dieviškojo atnaujinimo pasaulinės misijos vykdomoji direktorė, pasakojo esanti labai padrąsinta Harrogate susirinkusių net 19 šalių atstovų. Ji sakė, kad konferencijos metu išgyvenusi tikros visuotinės Bažnyčios jausmą, kuris, pasak jos, tam tikra prasme yra pranašiškas. Bažnyčiai žengiant į šį naują apaštališkąjį amžių, Ji, rodos, mažėja, tačiau skirtingos šalys dalinasi patirtimis ir poreikiais, kurie kiekvienoje šalyje panašūs, todėl visame pasaulyje kuriasi gražus misionieriškų parapijų tinklas. Išgyvenamas tikro
visuotinumo jausmas. Tarp dalyvių juntamas atvirumas ir pokyčių alkis. Yra tiek daug dalykų, kurie nebeveikia, tačiau atrodo, jog Šventosios Dvasios galia vyksta kažkas nepaprasto.

“Tuo metu, kai Bažnyčia susiduria su mažėjančiu lankytojų skaičiumi, parapijų jungimusi ir su religija nieko bendro neturinčių asmenų skaičiaus augimu, Katalikų parapijų konferencija skleidžia misionieriškos ir apaštališkos Bažnyčios viziją ir kviečia parapijas leistis į atsinaujinimo kelionę. Didžiojoje Britanijoje jau daugėja parapijų, kuriose vyksta permainos, ir mes norime pasidalinti šia patirtimi su dar šimtais parapijų,” – kalbėjo Dr. Hannah Vaughan-Spruce.

Auganti Dieviškojo atnaujinimo įtaka

Harrogate organizuotoje konferencijoje dalyvavo 850 parapijų lyderių iš 19 šalių, 230 parapijų ir 71 vyskupijos, 11 vyskupų ir 140 kunigų. Šis skaičius itin iškalbingas, jei atsižvelgsime į tai, kad renginys vyko net tris dienas, nuo trečiadienio iki penktadienio.

Dieviškojo atnaujinimo įtaka Didžiosios Britanijos parapijose vis labiau auga, o Ričmondo Šv. Elžbietos Portugalietės parapija yra klestinčios Dieviškojo atnaujinimo parapijos pavyzdys. Dr. Hannah Vaughan-Spruce paaiškindama misijos tikslus ir modelį, sakė, jog pagrindinis tikslas – įkvėpti lyderius vizijai ir aprūpinti įrankiais, reikalingais parapijoms auginti misionieriškas bendruomenes, kuriose žmonės susitinka su Jėzumi ir tampa Jo mokiniais pakeisdami savo gyvenimą.

“Kiekviena parapija turi galimybę išvysti naują gyvenimą ir tapti evangelizacijos centru, vilties švyturiu Jėzaus trokštančiame pasaulyje,” – įsitikinusi ji.

Parapijų lyderiai, kuriuos įkvėpė Dieviškojo atnaujinimo vizija, pritartų, kad šis vilties švyturys kasdien tampa vis ryškesnis.

Parengė Vilma Popovienė pagal “Universe Catholic Weekly” straipsnį:
https://universecatholicweekly.co.uk/catholic-parish-summit/

MARIJOS RADIJO LAIDA APIE ŠIĄ KONFERENCIJĄ