Sutvirtinimo Sakramento teikimas RAMINTOJA

Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventė

Rugsėjo 20 dieną, antradienį, 18.00 val. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vyks Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventė.

Šį krikščioniškosios brandos ženklą sutvirtinamiesiems teiks Vyskupas.

Kviečiame dalyvauti ne tik sutvirtinamųjų artimuosius, bet ir visą bendruomenę.

  • Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia, – rašoma  Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacijoje.
  • Šio sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

Nuotraukos – iš Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventės 2021-aisiais. Autorė – Virginija Mikailienė.