Divine Renovation

„Kodėl taip yra, kad Kristus tas pats vakar ir šiandien, o bažnyčios tuštėja?
DIVINE RENOVATION duoda tris raktus, kaip atsinaujinti Šventojoje Dvasioje ir pasipriešinti vartotojiškai kultūrai, apraizgiusiai ne tik socialinius, bet ir dvasinius bažnyčios tinklus“.
Kunigas Algirdas Toliatas


Apie tarnystę „Divine Renovation” Marijos radijo laidoje KĄ DARYTI 2023-02-28 kalba Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bendruomenės narės Žaneta ir Vilma. Laidą veda kun. Algirdas Toliatas.

Radijo-laida-KĄ_DARYti?
https://www.marijosradijas.lt/transliacijos/243558-2023-02-28-20-00-ka-daryti.html
Radijo-laida-KĄ_DARYti?

Parapiją įmanoma atnaujinti naudojantis trimis raktais, kurie įgalino radikalius pokyčius daugybėje bažnyčių visame pasaulyje. Daugiau apie juos.

1 raktas: Šventosios Dvasios galia

Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių.

Lk 24, 49)

Parapijos atnaujinimas pirmiausia yra Dievo darbas. Čia vienu metu galioja du dėsniai: parapija negali pasikeisti be jūsų ir juo labiau negali pasikeisti be Dievo. Kaip ir pirmieji mokiniai, negalite to imtis vienas tarsi būtumėt istorijos herojus. Pirmiausia – melskitės. Tada laukite, kol jus apgaubs galia iš aukštybių. Būtent Šventosios Dvasios galia jūsų darbas tampa vaisingas. Kvieskite Šventąją Dvasią ir tikėkite Jos veikimu, nes Tėvas mums tai pažadėjo. Patikėkite Jai savo darbą, patikėkite Jai savo lyderystę, savo parapiją ir save.

Malda yra jūsų misijos variklis. Visas darbas, kurį atliekate siekdami pakeisti parapiją, turi būti sklidinas maldos.


Keli būdai išlaisvinti Šventosios Dvasios galią jūsų parapijoje:

Kiekvieną susitikimą, susirinkimą ir pokalbį pradėkite malda. Tegul tai tampa įpročiu! Melskitės ne vien įprastinėmis maldomis, bet ir kvieskite Šventąją Dvasią, melskitės už susirinkusiuosius ir prašykite Dievą dalyvauti jūsų būsimoje veikloje. „Dieviškojo atsinaujinimo“ tarnystėje susirinkę kaskart pradžioje meldžiamės, ir daugumą maldų pradedame trimis paprastais žodžiais: „Ateik, Šventoji Dvasia…“


Suderinkite savo veiksmus su esamomis maldos tarnystėmis. Galbūt  jūsų parapijoje jau vyksta nuolatinė adoracija, yra rožinio ar kitos nuolat veikiančios maldos grupės. Tai – tikra dovana! Susitikite su šių grupelių vadovais. Paprašykite jų melstis už jūsų parapijos atsinaujinimą. Malda yra parapijos variklis, o jūsų žmonės šį variklį užveda: pakvieskite juos į šventą maldos darbą!

Kvieskite Šventąją Dvasią ir tikėkite Jos veikimu, nes Tėvas mums tai pažadėjo.

Pasirūpinkite, kad jūsų komandos nariams (tiek savanoriams, tiek etatiniams darbuotojams) nebūtų drovu vadovauti spontaniškai maldai. Padrąsinkite juos tai daryti ir pasiūlykite pasipraktikuoti, jeigu  jie nesijaučia patogiai ar jiems trūksta žinių. Melstis reikia VISIEMS – ne tik kunigams!


Melskitės kartu vienas už kitą. Jeigu kas nors prašo maldos arba pasakoja apie patiriamus sunkumus, pasiūlykite kartu su juo pasimelsti čia ir dabar. Kiekvieną akimirką kartu su savo bendruomene ir komanda melskitės pagal konkretų poreikį. Nesakykite parapijiečiams ar komandai, kad už juos melsitės. Tiesiog iškart melskitės – jei kas nors prašo maldos, geriausias laikas yra DABAR. Nesvarbu, koks metas, – ar pasibaigė Mišios, ar vyksta susitikimas, ar esate iškviestas patarnauti, – dabar pats tinkamiausias laikas melstis. Kvieskite Šventąją Dvasią.
Jei mūsų darbas keičia žmonių gyvenimus ir veda link Jėzaus, jį lydės dvasinė kova. Dažnai melskitės už taiką, supratimą ir bendrystę. Kilus konfliktui ir prasidėjus nesutarimams, neškite juos į maldą ir prašykite Šventosios Dvasios globos.


2 raktas: Evangelizacijos pirmenybė

Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs

(Mt 28, 19–20)

Bažnyčia gyvuoja tam, kad evangelizuotų. Jūsų parapija gyvuoja tam, kad evangelizuotų. Tai yra Didysis pavedimas. Bet ar jūsų parapija nuosekliai laikosi šio pavedimo nustatytos tvarkos? Perskaitykite dar kartą. Jėzus mums nurodo: pirmiausia eikite ir surinkite mokinius; antra, juos pakrikštykite ir, trečia, – mokykite.
Dauguma katalikų parapijų šią tvarką sujaukė. Mes labiau linkę mokyti netikinčius žmones arba tiesiog suteikti sakramentus neturintiems tikro tikėjimo.
Kaip atrodytų jūsų parapija, jeigu šiuos dalykus surikiuotume derama tvarka? Įsivaizduokite, kad suoluose sėdintys jūsų parapijos žmonės iš tiesų širdies gilumoje žino, kad Jėzus yra Viešpats. O dabar įsivaizduokite, kad jie myli Jį. Jie myli Jį kiekviena savo kūno ląstele. Tokia bendruomenė alksta! Alksta sakramentų teikiamos malonės, alksta žinių apie Jėzų. Štai kaip turėtų būti. Jėzus įsivaizdavo, kad būtent tokią bendruomenę mes kursime. Ir viskas prasideda nuo to, kad pirmiausia surenkame mokinius – pakviečiame juos asmeniškai sutikti Jėzų, o ne tiesiog mokome apie Jėzų. Tai visiškai skirtingi dalykai. Vienas kyla iš širdies, o kitas vadovaujasi protu.
Parapijoje prioritetas turi būti teikiamas evangelizacijai. Evangelizuodami pasieksite prie Bažnyčios nepriartėjusius ir nuo jos atitolusius žmones. Bet norėdami tai daryti tinkamai, privalote nusistatyti prioritetus. Tai reiškia, kad kitus, net ir gerus dalykus teks pristabdyti, atidėti arba visai atsisakyti. Galbūt daugelį dalykų. Misija turi savo kainą, bet ją verta mokėti, nes taip jūs tiesiogine to žodžio prasme išgelbėsite sielas.

Štai kaip mes SKATINAME parapijas su pagarba žvelgti į evangelizacijos pirmanybę:

Turėkite bent vieną tik evangelizavimui skirtą tarnystę. „Dieviškasis atsinaujinimas“ akivaizdžiai įrodė, kad geriausius vaisius atneša Alfa kursas. Alfa kursas yra evangelizavimo programa, kurią vykdo viso pasaulio krikščioniškos konfesijos (taip pat ir katalikai). Kaip liudija tūkstančiuose parapijų sukaupta patirtis, nėra kito šiai programai prilygstančio evangelizavimo įrankio. Tai tarsi žvejyba, tik ne meškere, o tinklu.
Ar kitos evangelizavimo programos gali būti veiksmingos? Taip, jei pasirūpinsite, kad jūsų evangelizavimo programa pasiektų prie Bažnyčios nepriartėjusius ir nuo jos atitolusius žmones.

Tegul jūsų evangelizavimo tarnystė būna draugiška ir svetinga tiems, kas yra toli nuo Bažnyčios. Būtent JIE yra jūsų tikslinė auditorija! Turite stebėti ir žinoti, kiek nutolusių nuo Bažnyčios žmonių pasirodo jūsų parapijoje.

Perimkite esminius principus, o vėliau drąsiai diekite naujoves. „Dieviškasis atsinaujinimas“ skatina atsižvelgti į aplinkybes parapijose. Viena parapija labai sėkmingai rengė Alfa kursus vietos sušių restorane! Kita rinkdavosi vietos aludėje. Per pandemiją nuvilnijo nuotolinių Alfa kursų banga, daugybė žmonių jungėsi per Zoom programą. Net tos parapijos, kuriose jau nemaža metų buvo rengiamas šis kursas, sulaukė daugybės naujų dalyvių, nes žmonės jautėsi saugūs jungdamiesi iš namų.

Pamokslų metu aiškinkite apie evangelizaciją. Padėkite savo bendruomenei suprasti. Katalikai dažnai painioja „evangelizaciją“ su „katecheze“. Per pamokslą paaiškinkite skirtumą. Pakvieskite savo parapijiečius į Alfą kursą (ar į bet kokią kitą evangelizavimo programą). Paskui dar kartą pakvieskite. Vėliau paraginkite juos pakviesti savo draugus ir šeimas. Dar kartą paraginkite tai padaryti. Ir dar kartą. Puoselėkite savo parapijoje kvietimo kultūrą, suformuokite kvietimo esmę ir įpareigokite parapijiečius kviesti.
Kartojimas yra ypatingai svarbus! Viso pasaulio parapijose mes dažnai prašome žmonių paliudyti, kaip Dievas pakeitė jų gyvenimus per Alfa kurso patirtį. Į užduodamą klausimą „Kas nulėmė jūsų sprendimą lankyti Alfa kursą?“ dažniausiai atsakoma taip: „Nuolatos apie tai girdėdavau, ir Tėvas nesiliovė siuntęs apie tai žinią, taigi nusprendžiau, kad turėčiau pagaliau nueiti ir išsiaiškinti, apie ką čia kalbama.” O po šio atsakymo dažniausiai priduriama: „Ir tai visiškai mane pakeitė, tad dabar pakviečiau čia ateiti savo dėdę, brolį, draugą… “

Įsivaizduokite, kad suoluose sėdintys jūsų parapijos žmonės iš tiesų širdies gilumoje žino, kad Jėzus yra Viešpats.

Kiekvieną savaitę per Mišias tikėkitės naujų lankytojų.

Net jeigu pažįstate visus suoluose sėdinčius žmones, stabtelėkite ir pasakykite: „O ypač sveikinu kiekvieną, kas aplankė mus šiandien…“ Kodėl? Pirma, dėl to, kad siekiate diegti parapijiečiams mintį, jog į šią parapiją ateina naujų žmonių. Antra, jūs norite būti tikri, kad nauji žmonės pasijus ne tarsi įsibrovę į slapto klubo susirinkimą, o atėję į svetingus draugo namus, kuris nuoširdžiai džiaugiasi jų apsilankymu.

Pasirūpinkite, kad prie įėjimo būtų svetingumo tarnystės savanorių, kurie pasitiks naujus
žmones.
Atidžiai parinkite žmones šiai tarnystei! Niekas nenori būti pasitiktas rūgščia mina. Jums reikia laimingų, besišypsančių, energingų pasitinkančiųjų. Vien tai, kad žmonės išsako norą tapti svetingumo tarnystės savanoriais, dar nereiškia, kad jie ir turi tam reikalingų savybių. Rinkitės atidžiai! Paraginkite parapijiečius palikti patogiausias automobilių parkavimo vietas naujiems žmonėms, kad jiems būtų nesudėtinga pasistatyti automobilius.


3 raktas: Tai, kas geriausia lyderystėje

Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui.

(Apd. 6, 2–3).

„Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui“ (Apd 6, 2–3).


Vienam to pasiekti neįmanoma. Net Šventajai Dvasiai veikiant, joks žmogus neturi visų reikiamų dovanų ir galių, reikalingų parapijai vadovauti, ką jau kalbėti apie jos perkeitimą. Kad galėtumėte įgyvendinti Dievo Karalystę čia, žemėje, jums reikia bendradarbių: šventų vyrų ir moterų, pasauliečių ir įšventintųjų.

Sekuliarusis pasaulis atrado tiesą, kad lyderystė yra mokslas. Lyderystė – tai daugelio milijonų vertės industrija, kur galime rasti įvairiausių knygų, testų, trenerių ir mokymo programų,  ir visa ši pagalba sukurta tokiems lyderiams kaip jūs, kad kuo geriau atliktumėte savo darbą.

Jeigu bendrovei, parduodančiai valdiklius ir treniruoklius, svarbu tai, kas geriausia lyderystėje, tai šitai nepalyginamai svarbiau kunigams, kurie gano žmones Dievui ir kalba apie amžinuosius klausimus.

Dievas pašaukė jus lyderystei. Metas jos imtis.

Kaip savo veikloje atskleisti geriausia iš to, ką teikia lyderystė:

Kad taptumėte išties puikiu lyderiu, pirmiausia turite suprasti save, todėl atsidėkite maldai. Paklauskite Dievo, su kokiomis stiprybėmis ir silpnybėmis Jis jus sukūrė. Jas užsirašykite. Ar esate ganytojas-mokytojas? O gal labiau apaštalas evangelistas? Melskitės įsiskaitydami į Laiško efeziečiams 4 eilutę. Kokį Dievas jus sukūrė? Tada suburkite lyderių komandą, kuri atsvertų ir papildytų jūsų stipriąsias ir silpnąsias puses. Ne tokią komandą, kuri jus atspindėtų, o tokią, kuri subalansuotų.

Jūs pats neaprėpsite visko. Skirkite laiko išsigryninti savo, kaip ganytojo, prioritetus ir perduokite kitiems vadovavimą svarbioms tarnystėms, kurios galbūt teikia palaiminimą jūsų parapijai, bet nepadeda įgyvendinti prioritetų.

Mokykitės lyderystės. „Dieviškasis atsinaujinimas“ labai rekomenduoja ištirti savo stipriąsias puses (ir savo lyderių komandos stipriąsias puses) pagal „CliftonStrengths“ modelį. Kitiems labiau patinka Myerso-Briggso metodas, o mes patyrėme, kaip lyderiai iš tiesų atgyja, vadovaudamiesi „APEST“. Išsirinkite vieną ar du metodus ir su savo bendruomene bei lyderiais įsipareigokite juos naudoti.

Įvertinkite savo lyderystės galimybes. Taikydami šiuos tris raktus, išugdysite lyderius. Jūsų evangelizacijos programai keičiant žmonių gyvenimus, kai kurie tikrai išsiskirs iš kitų. Kvieskite juos sugrįžti į kitą kursą ir padėti, o vėliau – ir tapti vadovais. Tada juos paleiskite! Kai jie susiformuos kaip Alfa kurso (arba kitų programų) lyderiai, jau bus pasirengę įsitraukti ir į kitas parapijos tarnystes.

Visos tarnystės turėtų veikti tuo pačiu principu – priimti naujus žmones, juos padrąsinti ir auginti lyderystei, o kai jie užauga, palaiminti juos kitam vaidmeniui ar tarnystei. Parapijose, kur taikomi trys „Dieviškojo atsinaujinimo“ raktai, Alfa kursas vyksta nuolat! Jei liausitės jį organizavę, nukentės visos kitos jūsų tarnystės. Neškite žmonėms Jėzaus vardą, ugdykite lyderius. Alfa įkvėps gyvybės į visas kitas tarnystes, nes nauji žmonės, užsidegę Jėzumi, taps neatsiejama parapijos gyvenimo dalimi.

Pasikliaudama Šventosios Dvasios galia, teikdama pirmenybę evangelizacijai ir pasitelkdama geriausia, ką teikia lyderystė, jūsų parapija gali neįtikėtinai greitai atgyti.

„Dieviškasis atsinaujinimas“ nėra dar viena programa, tai – tarnystė. Jūs geriausiai pažįstate savo parapiją, o mes jums galime padėti ją atgaivinti taip, kad ji atitiktų jūsų bendruomenės poreikius. Šimtai klebonų ir vyskupų šiuo metu dalyvauja mūsų mokymuose. Mūsų knygos išleistos 12 skirtingų kalbų, mes vedame konferencijas ir renginius visame pasaulyje, o parapijos daugiau nei 50-yje šalių taiko tris „Dieviškojo atsinaujinimo“ raktus. Ar jūsų parapija pasirengusi tapti viena iš jų?


Dieviškasis Atsinaujinimas: Interviu su kun. Mallon