Šv. Augustino ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos atlaidai

Gera žinia! Be atlaidų už mirusiuosius (lapkričio 2 d.), Ramintojoje galėsime gauti, dar dvejus Visuotinius atlaidus: Šv. Augustino ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos.

  • Šv. Augustino – rugpjūčio 28 d.
  • Švč. Mergelės Marijos Ramintojos – artimiausią sekmadienį po rugpjūčio 28 d.

Kaip gauti Atlaidus Ramintojoje?

Būtinos sąlygos:

  • Pamaldžiai aplankyti Ramintoją,
  • Sukalbėti „Viešpaties maldą“ ir „Tikėjimo išpažinimą“,
  • Atsisakyti bet kokio prisirišimo prie nuodėmės, net ir lengvos,
  • Išpildyti 3 įprastines sąlygas: atlikti sakramentinę išpažintį, priimti Eucharistinę Komuniją bei pasimelsti popiežiaus intencijomis.

Sunkūs ligoniai bei kiti, kurie dėl svarbių priežasčių negali išeiti iš namų, visuotinius Atlaidus gali gauti ir dvasiškai vienydamiesi su bažnyčioje esančiais bei kai tik galės – atlikdami kitas būtinas sąlygas.