Išpažintis arba Atgailos-sutaikinimo sakramentas

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje

Tai pirmasis išgydymo sakramentas.

Išpažinčių mūsų bažnyčioje klausoma:

  • Pirmadieniais , 19.00–19.30 val.,  Švč. Sakramento Adoracijos metu.

5 žingsniai Atgailos-sutaikinimo sakramento link:

  1. Sąžinės patikrinimas, apmąstant, kaip nusidėjau prieš save, prieš bendruomenę,  prieš Dievą?
  2. Gailestis už padarytas nuodėmes, nuoširdžiai gailintis, kad nusidėjome ir dėl nuodėmių atitolome nuo Dievo. Nuoširdus gailestis rodo apsisprendimą pasitaisyti.
  3. Pasiryžimas nebenusidėti, atsižadant savo nuodėmių ir pasiryžtant jų nebekartoti. Net jeigu žinome, kad tikrai vėl nusidėsime – turime  norėti įveikti polinkį į nuodėmę ir pasitikėti Dievu, kad Jis padės mums eiti šventėjimo keliu.
  4. Nuodėmių išpažinimas išpažįstant Jėzui per kunigą savo nuodėmes ir prašant Dievo atleidimo. Per kunigą mes gauname Sutaikinimo sakramentą, esame išrišami iš savo nuodėmių.
  5. Atsilyginimas už savo nuodėmes pagal galimybes atlyginant tą žalą, kurią sukėlė mūsų nuodėmės (pvz., grąžinti pavogtą daiktą, pasakyti teisybę, jei buvo pameluota, įžeisto žmogaus paprašyti atleidimo ir pan.).

Kviečiame pasiskaityti daugiau apie šį sakramentą Katalikų Bažnyčios Katekizme.

Einantieji atgailos sakramento iš Dievo gailestingumo gauna nuodėmių, kuriomis buvo įžeistas Dievas, atleidimą ir šitaip pat susitaikina su Bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė ir kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis stengiasi padėti jiems atsiversti.“ Kristus įsteigė Atgailos sakramentą visiems nusidėjusiems savo Bažnyčios nariams, pirmiausia tiems, kurie po Krikšto sunkiai nusidėjo ir per tai prarado Krikšto malonę ir pažeidė bendrystę su Bažnyčia. Jiems Atgailos sakramentas duoda naują galimybę atsiversti ir atgauti nuteisinimo malonę. Bažnyčios tėvai tą sakramentą vadina „antrąja [išsigelbėjimo] lenta sudužus laivui – praradus malonę.

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

Susisiekite su mumis

Parašykite mums! Stengsimės atsakyti į Jūsų klausimus.

Don't forget to set alt text.