Eucharistija

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje

Eucharistiją galima priimti per kiekvienas Šv. Mišias, neturint neišpažintų sunkių nuodėmių. 

Šv. Mišios aukojamos

 • Pirmadieniais – 18.00 val.
 • Trečiadieniais – 18.00 val.
 • Sekmadieniais – 12.00 val. ir 16:00 val. (vaikams)

Išpažinčių klausoma

 • Pirmadieniais po Šv. Mišių (išskyrus pirmąjį kiekvieno mėnesio pirmadienį), Švč. Sakramento Adoracijos metu.

Kiekvienas, priimantis Eucharistiją, turėtų būti malonės būvyje

 • Sąžinėje jaustis nepadaręs jokių sunkių nuodėmių.
 • Padarius bent vieną – prieš priimant Eucharistiją svarbu atlikti išpažintį / priimti Atgailos ir Susitaikinimo sakramentą.

Prieš priimant Eucharistiją reikėtų deramai pasiruošti

 • Bent 1 val. iki Eucharistijos priėmimo nieko nevalgyti,
 • pagarbiai elgtis, maldingai nusiteikti, susikaupti,
 • gailėtis dėl visų nuodėmių.
 • Taip pat svarbu pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti šv. Mišiose – įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, kartu su kitais dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus.

Priėmus Eucharistiją, patį Viešpatį

 • Reikėtų susitelkti padėkos maldai –  padėkoti tyloje:
 • giedant drauge su choru, savais žodžiais ar maldaknygės maldomis.

Kviečiame pasiskaityti daugiau apie Eucharistiją pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą.

Eucharistijos šventimo šerdis yra duona ir vynas, kurie, tariant Kristaus žodžius ir šaukiantis Šventosios Dvasios, tampa Kristaus Kūnu ir Krauju.

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

Susisiekite su mumis

Parašykite mums! Stengsimės atsakyti į Jūsų klausimus.

Don't forget to set alt text.