kunigas Algirda

Ramintojos misija: kviečiame eiti drauge!

„Jei nori keliauti greitai, eik vienas, jei nori nukeliauti toli, eik su kitais“, – sako žinoma patarlė.

  • Kur Dievas kviečia Ramintoją ir visą bendruomenę?
  • Koks yra Ramintojos identitetas ir savastis?
  • Kaip suprantame Kristaus mokinystę, kaip leistis į šį kelią ir augti jame?

Spalio 7-ąją, Vizijos diena pradėdami Misijų mėnesį, pristatėme Ramintojos viziją ir pakvietėme tapti jos dalimi. Kunigas Algirdas Toliatas tuomet kalbėjo:

Kokia graži galvoju, kiek ištvėrei. Ir – ar išmuš tavoji valanda? Sulauksi, tik kada? Šios J. Kunčino eilutės įkvėpė mane pamatyti Ramintojos bažnyčią ne tokią, kokia ji buvo prieš 7 metus, kai įžengiau į apleistą, šaltą ir tamsų pastatą, bet kaip pažadėtąją žemę mūsų bendruomenei, ieškančiai savo namų. Dievas laimino ir atvėrė kelius, dosniai apdovanojo mus šioje kelionėje. Sunki pradžia sutelkė žmones, užaugino ir sustiprino. Bet mūsų Dievas yra nuostabus – Jis neleidžia įsipatoginti ir prašo iš mūsų daugiau, nei esame pajėgūs padaryti. Jei darytume tai vieni. Visa siela jaučiu, kad Dievas kviečia mus naujam žingsniui. Jau greitai šalia Ramintojos atvers duris Augustinų kūrybinis centras. Man tai ne tiek sutvarkytos ir įveiklintos naujos erdvės šalia Ramintojos (kurios, tikiu, labai pasitarnaus prasidėjus bažnyčios rekonstrukcijai), bet ir dar vienas didelis žingsnis, kai savanoriai bus sustiprinti įdarbintais žmonėmis galinčiais skirti bendruomenės auginimui visą savo širdį ir laiką. Visa siela jaučiu, kad mes jau tam subrendome. Bet, kad galėtume tai įgyvendinti labai reikia, kad susitelktų visi, kam brangi Ramintojos dvasia. Tik įsivaizduokite kokia tai būtų jėga, jei kiekvienas su Ramintoja vienaip ar kitaip susijęs skirtų kiekvieną mėnesį, kad ir nedidelę sumą. Mes ne tik drauge nuveiktume didelius darbus, bet taptume dar labiau vieningi. Nes viskas pasidarytų dar labiau sava ir brangu. Todėl, jei ir jums atliepia ši mintis, labai kviečiu jungtis dėl mūsų bendro reikalo.

Brangieji, esame labai dėkingi pirmiesiems 25 žmonėms, išgirdusiems kvietimą ir prisidėjusiems savo aukomis prie Ramintojos misijos. Spalio mėnesį jūsų parama siekia 830 eurus. Ačiū širdingai.

Kviečiame prisidėti visus norinčius kurti Bažnyčią drauge!

VšĮ „Ramintoja“ banko sąskaita LT927300010154667325