Šv. Mišios Šv. Kalėdų laiku

Bičiuliai, kviečiame Jus į Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Kalėdų ir Naujųjų Metų laikotarpiu.

✨ Gruodžio 24 d., IV advento sekmadienį / Kūčių dieną – 12.00 val. ir 20.00 val. (Piemenėlių Mišios)

✨ Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimo dieną (per Šv. Kalėdas) – 12.00 val. (18.00 val. Šv. Mišių nebus)

✨ Gruodžio 26 d. – Šv. Mišių Ramintojoje nebus.

✨ Gruodžio 31 d., Šventosios šeimos sekmadienį – 12.00 val.

✨ Sausio 1 d., minint Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę –18.00 val.