Ramintojos atlaidai

„Dvi meilės sukūrė du miestus: meilė sau, kylanti iki paniekos Dievui sukūrė žemiškąjį, meilė Dievui iki paniekos sau – dangiškąjį miestą. Pirmasis savimi giriasi, antrasis – Viešpačiu. Pirmasis reikalauja sau šlovės iš žmonių, antrajam – didžiausia šlovė yra sąžinės liudininkas Dievas. Pirmasis kelia savo galvą dėl savo šlovės, o antrasis sako savo Dievui: Bet tu, Dieve, tu mano šlovė, tu keli mano galvą (Ps 3, 4). Pirmąjį per jo valdovus ar per tautas, kurias pajungė, valdo geismas valdyti, antrajame vieni kitiems patarnauja – vadovaujantieji patardami, o pavaldiniai paklusdami. Pirmasis savo galinguosiuose myli savo galią, o antrasis sako savo Dievui: Mylėsiu tave, Viešpatie, mano galybe (Ps 17, 2).“

Tai ištrauka iš doc. dr. Dariaus Aleknos paskaitos „Šv. Augustinas: du miestai, dvi bendruomenės pasaulio istorijoje“, kurią lektorius skaitė Švč Mergelės Marijos Ramintojos atlaidų išvakarėse. Šiuos atlaidus švenčiame Šv. Augustino dieną (rugpjūčio 28-ąją) arba pirmąjį sekmadienį po jos.

RUGPJŪČIO 27 D., ŠEŠTADIENĮ,

po paskaitos „Šv. Augustinas: du miestai, dvi bendruomenės pasaulio istorijoje“vyko Maldos ir šlovinimo vakaras su Milda ir Pauliumi iš Krikščioniškos muzikos grupė ICHTHUS.

RUGPJŪČIO 28 D., SEKMADIENĮ – RAMINTOJOS ATLAIDAI

12.00 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, po jų vyko šventinė Agapė.

Nuo 2018 m., atšventinus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią, atlaidai minimi kasmet. Šis minėjimas jau trečiasis.

Daugiau: https://ramintoja.lt/ramintojos_atlaidai/

Nuotraukų autorė Aldona Katilienė.