kryziaus_kelias

Velykų pamaldos

Bičiuliai, maloniai kviečiame Jus į Didžiojo Velykų Tridienio pamaldas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 15)

  • Balandžio 14 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios –18.00 val.
  • Balandžio 15 d. DIDYSIS PENKTADIENIS. Kryžiaus pagerbimo pamaldos –18.00 val.
  • 🎻 prieš pamaldas, 16.30 val. – „Paskutiniai Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus“, Valstybinis Vilniaus kvartetas
  • 🙏 po pamaldų – KRYŽIAUS KELIAS RAMINTOJOJE
  • Balandžio 16 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio Šv. Mišios – 20.00 val.
  • Balandžio 17 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Šv. Mišios – 12.00 val.
  • Balandžio 18 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios – 18.00 val.